UWAGA !!! Przepraszamy chwilowa awaria telefonu u "Lekarzy na Dworskiej" prosimy dzwonić pod numer 500 890 918📞☎️☎️

PSYCHOLOG

Psycholog dziecięcy mgr Julita Krajczyńska

Psycholog z 25-letnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

Ukończyła w 1996 r. studia psychologiczne (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Od początku aktywności zawodowej pracuje głównie w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli podnoszące kompetencje wychowawcze. Jest trenerem ogólnopolskiego programu warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Swoją praktykę zawodową łączy ze stałym poszerzaniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności zawodowych w takich dziedzinach jak: diagnoza psychologiczna i zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne i zachowań, ryzykowne zachowania okresu dorastania, strategie rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych, interwencja kryzysowa. Ukończyła m.in. kurs podstawowy „Psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin” (w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu), kurs „Gestalt – terapia holistyczna" (w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu). W terapii stosuje zintegrowane podejście, aktywne i dostosowane do potrzeb dziecka i rodziny metody pracy, korzysta głównie z metod: terapii poznawczo-behawioralnej, terapii systemowej i Gestalt.

W pracy kieruje się ideą psychologii pozytywnej, skierowaną na poszukiwanie mocnych stron dziecka i zasobów środowiska rodzinnego, które pomogą przetrwać trudny czas zmagania się z problemem i będą pomocne w pokonywaniu przyszłych trudności. • 1. Porady i konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży
  Spotkania skierowane na rozpoznanie problemu i zaplanowanie dalszych działań. Podczas wizyty psycholog udziela porad, wskazuje konieczność wykonania diagnozy, potrzebę terapii lub innego rodzaju wsparcia dziecka lub rodziców (poradnictwo, psychoedukacja). Porady i konsultacje dotyczą: problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych i społecznych: nerwowość, wysoka wrażliwość, niska odporność na stres, nieśmiałość, zaburzona samoocena, trudności w relacjach z rówieśnikami, wahania nastroju, tiki nerwowe, zaburzenia odżywiania, moczenie, zaburzenia snu, nadpobudliwość, drażliwość, agresja, samookaleczenia, trudności szkolnych: niskie wyniki w nauce, zaburzenia motywacji, problemy z koncentracją uwagi, niepożądane zachowania w szkole, problemów rodzinnych: rozwód rodziców i inne trudne sytuacje w najbliższym otoczeniu, rozłąka/zerwanie więzi z jednym z rodziców, przemoc w rodzinie, trudności adaptacyjnych: w nowym środowisku, związane z nowymi wyzwaniami i etapami rozwoju, wynikające z choroby przewlekłej czy niepełnosprawności, problemów w rozwoju psychoseksualnym, zaburzeń funkcjonowania oraz rozwojowych, takich jak: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), opóźnienia rozwoju psychoruchowego i intelektualnego, autyzm, Zespół Aspergera, mutyzm.
 • 2. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
  Decyzję o podjęciu terapii, czyli cyklicznych spotkań z psychologiem, podejmują rodzice wraz z dzieckiem po odbyciu konsultacji. Długość terapii uzależniona jest od wieku dziecka, zgłaszanych problemów, zaangażowania rodziców. Terapia dotyczy dzieci i młodzieży z problemami: zaburzenia depresyjne i lękowe, obciążenia trudnymi sytuacjami w rodzinie, uzależnienia behawioralne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, objawy stresu pourazowego, zaburzenia zachowania, odmowa uczęszczania do szkoły oraz z innymi objawami ograniczającymi codzienne funkcjonowanie.
 • 3. Interwencja psychologiczna
  Pomoc w nagłych, kryzysowych sytuacjach z udziałem dziecka (zdarzenia losowe, choroba/strata osoby bliskiej, doświadczenie przemocy, kryzysy rodzinne), skierowana na przywrócenie równowagi emocjonalnej, zapobieganie symptomom stresu pourazowego.
 • 4. Porady i konsultacje dla osób dorosłych
  W zakresie: trudności i kryzysów osobistych, problemów w związku, trudności w relacjach społecznych, problemów emocjonalnych (stany depresyjne, lękowe, myśli rezygnacyjne), dolegliwości psychosomatycznych.

CENNIK

Sesja psychoterapii indywidualnej/ konsultacja psychologiczna ( 50 min) 50 min / 200 zł
Sesja psychoterapii rodzinnej 270 zł
Dokumenty - opinia psychologiczna 200 zł
Dokumenty - zaświadczenie psychologiczne 150 zł

ZADBAJ O ZDROWIE

SWOJEGO DZIECKA

Serdecznie zapraszam na profesjonalne
konsultacje alergologiczne
Czytaj więcej Umów wizytę

NAJNOWSZEINFORMACJE

Huczne otwarcie już za nami !

18.03.2022

Nasza przychodni to wybitni specjaliści, nowoczesny sprzęt, przyjazny personel, miła atmosfera. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Powiecie Międzyrzeckim

Czytaj więcej

Przypominamy o zmianie naszej lokalizacji

17.03.2022

Drodzy pacjenci, przypominamy o zmianie naszej lokalizacji. Od 17.03 zapraszamy na wizyty do naszej filii ul. Rynek 2 w Międzyrzeczu. Zobacz jak do nas dotrzeć?

Czytaj więcej

NOWOŚĆ u "Lekarzy na Dworskiej"

13.09.2021

NOWOŚĆ u "Lekarzy na Dworskiej" Nasofaryngoskop do diagnostyki chorób nosa, gardła, krtani w rozdzielczości Full HD.

Czytaj więcej

NASIPARTNERZY